Artikel RBK + GBR = sant

Publicerad

Ny överenskommen mätmetod för fuktmätning av betong i byggprojekt! RBK-systemet har kompletterats och innefattar även en vidareutvecklad mätmetodik för RF-bestämning i golvavjämning.

SBUF-projektet ger en ny mätmetod och ny branschstandard från golv- och byggbranschen.

Projektet har förbättrat förutsättningarna för fuktmätning i byggprojekt där kvalitetssäkrade mätresultat vid betonguttorkning erfordras. RBK-systemet har kompletterats och innefattar även en vidareutvecklad mätmetodik för RF-bestämning i golvavjämning. Golvbranschens tidigare mätmetod, fasas ut och den nya mätmetoden införs i AMA Hus som en ny branschstandard. Mätmetoden är överenskommen mellan golv- och byggbransch.

Tidigare SBUF-projekt har indikerat att dagens betong, med mineraliska tillsatsmaterial, är så tät att fuktproblematiken verkar flyttas från betongen till ovanpåliggande golvavjämning. Betongen är så tät att det i princip inte spelar någon roll vilken RF den har, det är RF-nivån i golvavjämningen som kommer att styra vilken RF som slutligen kommer att påverka ytskiktet. Detta medför att RF-mätning i golvavjämning kommer i fokus och att en accepterad branschstandard behövs.


Kontakt