Artikel Funktion och livslängd hos slitbanebetong

Publicerad

Genom väl anpassad gjuttakt, så att utläggning och avjämning hinns med, får man homogen och slitstark betong.
En viktig del av en vägbro utgörs av brobaneplattan – det är den som för ned laster från trafiken till de bärande delarna och som skyddar dem mot exponering av till exempel tösalt.
En viktig del av en vägbro utgörs av brobaneplattan – det är den som för ned laster från trafiken till de bärande delarna och som skyddar dem mot exponering av till exempel tösalt.

Vidhäftningen mot underbetongen är en avgörande faktor för ett lyckat resultat det vill säga låga spänningar, små sprickor och ingen kantresning. Ett omsorgsfullt utförande är viktigt för god vidhäftning. Genom en väl anpassad gjuttakt så att utläggning och avjämning hinns med får man homogen och slitstark betong. Rätt härdning är viktigt.

Det här projektet har arbetat med att säkerställa funktion och livslängd hos slitbanebetong vad det hög beständighet, låga bygg- och underhållskostnader och att betongen är optimerad med hänsyn till konstruktiva prestanda.

En viktig del av en vägbro utgörs av brobaneplattan – det är den som för ned laster från trafiken till de bärande delarna och som skyddar dem mot exponering av till exempel tösalt. Brobaneplatta med direktgjuten slitbetong har många fördelar. De krav som råder för slitbetongen är tydliga med hänsyn till till exempel exponeringsklass, nötning, jämnhet, utformning.

Data från broar tydliggör vissa skador på slitbetongen som troligen skett redan under härdningsperioden. Funktion och livslängd är starkt förknippade med hur tidiga belastningar under härdningen kan hållas i schack. En sådan tidig belastning är krympning, även den som uppträder första dagen, den plastiska krympningen.

Studier av krympning har därför skett. En prototyp till modell togs fram och presenteras i Betonghandboken. Egenspänningar och sprickrisker av krympning beräknades. Intressanta iakttagelser kan göras. Till exempel att tjockleken av pågjutningen har en kraftig inverkan. 

Fullskalestudier visar att gjutning och härdning i fuktig miljö ger låga nivåer på egenspänningar och sprickfri konstruktion.


Kontakt