Artikel Effektivare metod I-balksbro förlänger livslängd

Publicerad

Projektet beskriver och använder en metod där kombinationen av att ändra det statiska systemet och lägga till mer material används för att öka bärförmågan med avseende på utmattning och/eller den statiska bärförmågan; det förlänger en bros livslängd.
Jännevirtabron
Jännevirtabron

Detta projekt fokuserar på en förstärkningsmetod där tvärsnittet för broar med Ibalkstvärsnitt kompletteras med ett horisontellt fackverk. Fackverket fästs mellan underflänsarna på I-balkarna. Fackverket har syftet att öka vridstyvheten hos det samverkande brotvärsnittet, vilket omvandlar det öppna tvärsnittet av I-balksystemet till att bete sig mer som ett slutet tvärsnitt, ett lådtvärsnitt. Detta innebär en metod där kombinationen av att ändra det statiska systemet och lägga till mer material används för att öka bärförmågan med avseende på utmattning och/eller den statiska bärförmågan (lastbärförmågan), och därmed förlänga bros livslängd.

Projektet har också fokuserat på att undersöka om och hur andra länder använder ett horisontellt fackverk mellan underflänsarna på nya broar, och i sådana fall i vilken utsträckning. Dessutom om horisontellt fackverk har använts för förstärkning av existerande samverkansbroar.

Tidigare studier har utförts gällande de teoretiska förutsättningarna för det horisontella fackverket samt hur olika fackverkstyper och konfigurationer påverkar vridstyvheten. Dessa tidiga studier är delvis presenterade i SBUF-rapporten ID-13287, Förlängning av gamla stålbroars livslängd genom lådverkan. Arbetet som presenteras i denna rapport är en vidare studie på metoden med att förstärka samverkansbroar med I-balkstvärsnitt med hjälp av ett horisontellt fackverk och en del av ett licentiatarbete (Vestman, 2023).


Kontakt