Artikel Utrymningshissar - En ny standard som kan rädda liv

Publicerad

Äldre befolkning, komplexa byggnader och högre tillgänglighetskrav är exempel på faktorer som gör att utrymning idag är en komplex fråga. Med utrymningshissar kan personer som annars hade fått invänta hjälp få möjligheten att ta sig ut.
Utrymningshissar - ny standard som kan rädda liv
Utrymningshissar - ny standard som kan rädda liv

Det finns flera anledningar till att se över hur utrymning fungerar från de byggnader vi bygger idag. Samtidigt som vi har en allt mer åldrad befolkning har tillgänglighetskraven i byggnader ökat och vi bygger dessutom högre och mer komplexa byggnader än någonsin. Vi står alltså inför flera utmaningar gällande utrymningen av de byggnader vi bygger nu än vad vi gjort tidigare. 

Utrymningshissar är en lösning som både skulle kunna erbjuda personer med svårigheter att gå i trappor en möjlighet till självutrymning och samtidigt öka effektiviteten i användandet av de byggnader vi bygger. Lösningen kan alltså innebära både en ökad säkerhet för många samtidigt som den kan erbjuda en ökad kostnadseffektivitet i byggnadsanvändandet. Det finns byggnader där lösningar med utrymningshissar projekteras idag, men det är endast specialfall och lösningen medför osäkerheter och projektrisker då det inte funnits en standard att hänvisa till för vald utformning. På grund av osäkerheterna och riskerna är lösningen ovanlig och säkerhetsnivån när den tillämpas varierar kraftigt. För att hantera denna problematik initierades det aktuella projektet, där en svensk standard för utrymningshissar tagits fram.

Standarden benämns SS 763510:2022, Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar - Särskilda applikationer för person- och varupersonhissar - Krav på skydd av hissar för utrymning och finns tillgänglig på SIS hemsida.


Kontakt