Artikel Även solen har... olika analyser

Publicerad

Projektet konstaterar att skillnaderna i resultat av solljusanalyser är beror på vilken metod och acceptanskriterium man väljer.
Krav på solljusinsläpp på olika villkor
Krav på solljusinsläpp på olika villkor

I dagens BBR finns krav på att bostäder ska ha tillgång till direkt solljus. I BBR anges inte någon metod eller något acceptanskriterium av hur mycket som är tillräckligt direkt solljus i bostäder för att visa kravefterlevnad. Rapporten belyser hur metodval och olika acceptanskriterium påverkar utfallet av solljusanalyser.

Projektet har tittat på tidigare utförda solljusanalyser och intervjuat personer som har utfört solljusanalyser om deras arbetssätt.

Val av metod, gränsvärde och tidpunkt på året då solljustillgång studeras har samtliga påverkan på resultatet för verifiering av BBR-krav. Det mest fördelaktiga utifrån att erhålla ett så högt värde som möjligt är att studera solljustillgången vid sommarsolstånd utan gränsvärde och med användning av maximumvärde över fönsteryta som metod.


Kontakt