Artikel Duschvärmeväxlares återbetalningstid

Publicerad

Värmeåtervinning på spillvatten har stor potential för minskad energianvändning.
Tappvarmvatten utgör en stor andel av den totala energianvändningen i ett flerbostadshus och att införa värmeåtervinning på spillvatten har därmed en stor potential för minskad energianvändning.
Tappvarmvatten utgör en stor andel av den totala energianvändningen i ett flerbostadshus och att införa värmeåtervinning på spillvatten har därmed en stor potential för minskad energianvändning.
De produkter som finns tillgängliga för värmeåtervinning från spillvatten i duschar, så kallad duschvärmeväxlare, är inte ekonomiskt lönsamma att installera i flerbostadshus, har ett projekt vid Peab kommit fram till. Återbetalningstid för installation i en lägenhet kan vara över 20 år.

Däremot kan dessa värmeväxlare vara en lönsam investering för småhusägare med stor användning av varmvatten för dusch. Då kan återbetalningstiden vara kortare än 10 år.

Syftet med projektet var att utvärdera tillgängliga produkter för värmeåtervinning från spillvatten nära förbrukaren. Målet var att få fram data från test av dessa produkter i en verklig boendemiljö och att identifiera behov för utveckling och förutsättningar för denna typ lösningar.

Tappvarmvatten utgör en stor andel av den totala energianvändningen i ett flerbostadshus och att införa värmeåtervinning på spillvatten har därmed en stor potential för minskad energianvändning. 

Kontakt