Artikel Drivkraft för att digitalisera branschen

Publicerad

Enskilda personer och grupper förändrar organisationen och strategiska beslut.
En liten och förhållandevis homogen grupp av individer som samverkar i syfte att åstadkomma förändring från insidan av en organisation, så kallade ”förändringsfickor” kan vara drivkraft för att digitalisera branschen.
En liten och förhållandevis homogen grupp av individer som samverkar i syfte att åstadkomma förändring från insidan av en organisation, så kallade ”förändringsfickor” kan vara drivkraft för att digitalisera branschen.

En liten och förhållandevis homogen grupp av individer som samverkar i syfte att åstadkomma förändring från insidan av en organisation, så kallade ”förändringsfickor” kan vara drivkraft för att digitalisera branschen. Det har konstaterats i det Smart Built Environment (SBE) finansierade projektet ”Hinder och drivkrafter för en digitaliseringsdriven branschutveckling”.

Enligt litteraturen krävs det fem förutsättningar för att det arbete som sker i förändringsfickor skall få fotfäste i organisationen: Föreställningsförmåga, ambition och riskbenägenhet, positionering, normbrytande, samt politisk slughet. När det gäller riskbenägenheten visar resultaten att den förutsättningen är mer kopplad till beslutsfattare i de projekt där nya digitala verktyg ska testas.

En direkt åtgärd för att stödja ambitionerna i förändringsfickorna och hantera en låg riskbenägenhet hos projektetens beslutsfattare är att organisationen skapar en separat budget för att genomföra test med digitala verktyg i ett projekt.

Personerna i förändringsfickorna får möjlighet att positionerna sig i sammanhang där strategiska beslut tas, både på företagsnivå och på projektnivå, för att nå ut med hur digitalisering kan utveckla företaget.

Frågorna som ställs i denna studie är:

  • Varför den digitaliseringsdrivna förändringen som förändringsfickorna vill åstadkomma inte är allmänt utbredd.
  • Hur kan organisationerna stödja dessa förändringsfickors positiva inverkan?
  • Mot denna bakgrund var syftet att analysera orsakerna till förändringsfickornas begränsningar, samt förstå dess roll för en ökad digital transformering.

Kontakt