Artikel Digitaliseringslyft för installatörer

Publicerad

Förstudie om hur utbildningssatsning skulle kunna se ut.
Digitaliseringen i form av ökat nyttjandet av digitala hjälpmedel i byggproduktionen går idag långsamt och detta gäller också vid montagearbete av installationer. Det har lett till den här förstudie om hur en utbildningssatsning skulle kunna se ut.
Digitaliseringen i form av ökat nyttjandet av digitala hjälpmedel i byggproduktionen går idag långsamt och detta gäller också vid montagearbete av installationer. Det har lett till den här förstudie om hur en utbildningssatsning skulle kunna se ut.
Det här projektet har utrett hur ett kunskapslyft för installatörer avseende användandet av digitala hjälpmedel i produktionsprocessen skulle kunna genomföras.

Digitaliseringen i form av ökat nyttjandet av digitala hjälpmedel i byggproduktionen går idag långsamt och detta gäller också vid montagearbete av installationer. Detta har föranlett denna förstudie om hur en utbildningssatsning skulle kunna se ut.

Kontakt