Projekt 13451 Avslutat Digitaliseringslyftet, steg 1 för Installatörer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar
Informationsblad

Sammanfattning

Digitala hjälpmedel kan underlätta och förbättra arbetet med installationer. Men det finns behov av kunskapslyft hos installatörer.

Genom en bred satsning, vill SBUF-projektet "Digitaliseringslyftet, steg 1 för Installatörer" nå ett kunskapslyft med avseende på byggnadsinformationsmodellering (BIM) och behov och möjligheter för Installatörer.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Digitaliseringslyftet - Steg 1 för installatörer", Björn Berggren, Carl-Erik Brohn, Gustav Nilsson, Hans Söderström, Per Ström och Sara Beltrami.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare