Artikel Kom igång med digitalisering

Publicerad

En guide för små- och medelstora företag i samhällsbyggnadssektorn.
Genom bland annat workshops har projektet tagit fram ett hjälpmedel för att hjälpa företagen att komma igång med något konkret. Dessa hjälpmedel redovisas som bilagor i denna rapport.
Genom bland annat workshops har projektet tagit fram ett hjälpmedel för att hjälpa företagen att komma igång med något konkret. Dessa hjälpmedel redovisas som bilagor i denna rapport.

Projektet tagit fram hjälpmedel för att stödja små och medelstora företag i digitaliseringsarbetet. Digitalisering och BIM är frågor som i princip alla parter i samhällsbyggnadssektorn förhåller sig till. Det är en utmaning för små- och medelstora företag att göra rätt val avseende om man ska avvakta, följa eller leda utvecklingen.

Sättet att arbeta blir starkt beroende av affärsidé och affärsmodeller. I många fall är man beroende av andra, vilket gör att det är många frågor som företaget inte själv äger beslutsrätten över. Projektet har genom intervjuer och litteraturstudie konstaterat att det nu handlar mycket mer om hur man ska attackera frågan om digitalisering än varför.

Man efterfrågar konkreta tips och hjälpmedel för att komma igång och göra konkreta aktiviteter för att komma framåt.

Genom bland annat input från ett antal workshops har projektet tagit fram ett antal hjälpmedel för att hjälpa företagen att komma igång med något konkret. Dessa hjälpmedel redovisas som bilagor i denna rapport.

Bilagorna hanterar bland annat vad man ska tänka på när man arbetar med programleverantörer, exempel på nytta med workplace by Facebook, hur man tar fram en enkel digitaliseringsstrategi samt hur man kan göra kalkyler med hjälp av modeller.


Kontakt