Projekt 13617 Avslutat BIM och digitalisering för små och medelstora entreprenadföretag

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning


Digitalisering och BIM är heta ämnen som i princip alla parter i samhällsbyggnadssektorn försöker förhålla sig till. Det är en utmaning för alla att göra smarta val avseende om man ska avvakta, följa eller leda utvecklingen. Det gäller även små och medelstora entreprenadföretag. Företag i denna kategori arbetar, precis som alla andra, i olika entreprenadformer men många arbetar ofta som underentreprenörer. Frågan om hur man kan själv kan påverka sitt sätt att arbeta blir starkt beroende av affärsidé och affärsmodeller. I många fall är man beroende av andra, vilket gör att det är många frågor som företaget inte själv äger beslutsrätten över
Projektet har genom intervjuer och litteraturstudie konstaterat att det nu handlar mycket mer om hur man ska attackera frågan om digitalisering än varför.
Man efterfrågar konkreta tips och hjälpmedel för att komma igång och göra konkreta aktiviteter för att komma framåt.
Genom bland annat input från ett antal workshops har projektet tagit fram ett antal hjälpmedel för att hjälpa företagen att komma igång med något konkret. Dessa hjälpmedel redovisas som bilagor i denna rapport. Bilagorna hanterar bland annat vad man ska tänka på när man arbetar med programleverantörer, exempel på nytta med workplace by Facebook, hur man tar fram en enkel digitaliseringsstrategi samt hur man kan göra kalkyler med hjälp av modeller.

Projektansvarig
  • Installatörsföretagen
Projektledare