Tre roller i ansökningsprocessen

Ansökningsadministratören

Ofta är ansökningsadministratören och projektledaren samma person. Ansökningsadministratören lotsar ansökan genom SBUF:s ansökningsprocess, och ser t ex till att:

  • projektbeskrivning och budget upprättas
  • ansökan godkänns digitalt av attestbehörig och projektledare
  • ansökan lämnas digitalt till Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond

När ansökan är inlämnad upphör ansökningsadministratörens funktion.

Projektledaren

Projektledaren svarar för att projektet genomförs enligt den beviljade ansökan och har under projektets gång hand om tidplaner, referensgruppsmöten och slutrapportering vid projektets slut.

Attestbehörig

Det är viktigt att SBUF kan säkerställa att det sökande medlemsföretaget är med på vagnen, och att projektet är väl förankrat i bygg- och installationsföretagens verksamhet. Attestbehörig godkänner ansökan genom digital namnteckning och bekräftar därmed att projektet är utformat enligt företagets intentioner.

Det är också viktigt att medlemsföretagen aktivt deltar i styrgruppen och referensgruppen när projektet väl har blivit beviljat. I mindre företag kan alla tre rollerna utföras av en och samma person.

Vägledning Lämna in ansökan