Nyheter & Press

Sök medel genom SKYLINE New York

Publicerad 23 apr. 2024

Energimyndigheten håller utlysning om affärs- och exportmöjligheter inom hållbara byggnader i New York. Små och medelstora företag kan söka fram till den 15 maj 2024.

Cirkulära tjänster tilldelas Årets innovation

Publicerad 19 apr. 2024

Nu har vi utsett vinnarna av Årets innovation! Johanna Andersson tilldelas priset för ett projekt som guidar arbetet med cirkulära tjänster i installationsbranschen. 

Bygg kompetens – för en cirkulär sektor

Publicerad 11 apr. 2024

På Bygg kompetens 23 maj kl. 11.30-12.15 visar vi konkreta exempel där det cirkulära tänkandet inkluderas i hanteringen av material och affärsmodeller.

Håll dig uppdaterad

Följ våra kanaler för de senaste projektresultaten och aktuella teman & trender i byggsektorn.

För journalister och kommunikatörer Pressmaterial

Prenumerera Nyhetsbrev

Aktuella Teman & trender

Vad händer inom byggsektorn internationellt och nationellt? Ta del av rapporter, sammanställningar av föreläsningar, seminarieserier om byggsektorns utveckling och trender.

Publicerat Nya projektresultat

Vad innebär en klimatneutral stadsdel?

Publicerad

I rapporten föreslås en grundläggande balanseringsmodell för en hel stadsdel, som tar hänsyn till många olika typer av utsläpp över tid. För att lyckas balansera, d v s nå klimatneutralitet, måste utsläppen först minskas så mycket som möjligt.

Mätning av töjningar i ung hårdnande betong

Publicerad

Töjningsmätningar i hårdnande betong är svårt att utvärdera. Mätvärdena varierade men kurvorna följer en logik förenliga med bakomliggande teori. Uppmätta töjningar har inte visat på förekomst av sprickor vilket bekräftas av observationer i fält.

Hur ska stenmaterials ljushet bestämmas?

Publicerad

Ljushet och vithet är inte samma sak. Det är viktigt att rätta och rimliga krav ställs på ballast och bergmaterial.

Innovativt och hållbart brandskydd i möjligheternas byggregler

Publicerad

I och med möjligheternas byggregler dras tidigare allmänna råd om hur analytisk dimensionering av brandskydd ska utföras tillbaka. Detta innebär en utmaning, och en möjlighet, för branschen att själva lägga grund för framtidens innovativa lösningar.

Funktionsegenskaper för cirkulära material

Publicerad

Sverige behöver öka mängden cirkulära material i anläggningsbranschen. Kan upphandling av obundna material med hänsyn till funktionsegenskaper i stället för specifika beskrivande materialkrav vara en väg mot målet?

Branschgemensam potential för elektrifierade masstransporter

Publicerad

Projektet har identifierat 14 strategiska geografiska områden som är särskilt lämpliga att elektrifiera i Stockholms län. Områdena bedöms ha potential att möjliggöra för elektrifierade transporter av 70% av länets jord- och bergmassor till 2030.

Nycklar till effektiv kravhantering i framtiden: digitala verktyg och AI

Publicerad

Det går att skapa en mer systematisk kravhantering i byggbranschen! Den kraft som digitaliseringen innebär möjliggör övergången till mer systematisk kravhantering och övergången till än mer uttalade funktionskrav gör det nödvändigt.

Effektivare metod I-balksbro förlänger livslängd

Publicerad

Projektet beskriver och använder en metod där kombinationen av att ändra det statiska systemet och lägga till mer material används för att öka bärförmågan med avseende på utmattning och/eller den statiska bärförmågan; det förlänger en bros livslängd.

Hållbar hantering av byggavfall av brandklassade produkter

Publicerad

Intresse för återbruk av byggavfall, eller så kallat byggavfall, är stort; men processer, platser och funktionsanalys saknas. Detta projekt är inriktat på brandklassade produkter.