Nyheter & Press

Cirkulära tjänster tilldelas Årets innovation

Publicerad 19 apr. 2024

Nu har vi utsett vinnarna av Årets innovation! Johanna Andersson tilldelas priset för ett projekt som guidar arbetet med cirkulära tjänster i installationsbranschen. 

Årets innovation på digitalt frukostmöte

Publicerad 19 apr. 2024

Cirkulära tjänster, klimatförbättrad betong och en ny mätmetod för fukt. Det är ämnena för projekten som tilldelats utmärkelsen Årets innovation. Lär känna resultaten på ett digitalt frukostmöte 17 maj kl. 08.10-08.55.

Bygg kompetens – för en cirkulär sektor

Publicerad 11 apr. 2024

På Bygg kompetens 23 maj kl. 11.30-12.15 visar vi konkreta exempel där det cirkulära tänkandet inkluderas i hanteringen av material och affärsmodeller.

Håll dig uppdaterad

Följ våra kanaler för de senaste projektresultaten och aktuella teman & trender i byggsektorn.

Prenumerera Nyhetsbrev

Nyhets- och mediaarkiv Pressrum

Aktuella Teman & trender

Vad händer inom byggsektorn internationellt och nationellt? Ta del av rapporter, sammanställningar av föreläsningar, seminarieserier om byggsektorns utveckling och trender.

Publicerat Nya projektresultat

Innovativt och hållbart brandskydd i möjligheternas byggregler

Publicerad

I och med möjligheternas byggregler dras tidigare allmänna råd om hur analytisk dimensionering av brandskydd ska utföras tillbaka. Detta innebär en utmaning, och en möjlighet, för branschen att själva lägga grund för framtidens innovativa lösningar.

Funktionsegenskaper för cirkulära material

Publicerad

Sverige behöver öka mängden cirkulära material i anläggningsbranschen. Kan upphandling av obundna material med hänsyn till funktionsegenskaper i stället för specifika beskrivande materialkrav vara en väg mot målet?

Branschgemensam potential för elektrifierade masstransporter

Publicerad

Projektet har identifierat 14 strategiska geografiska områden som är särskilt lämpliga att elektrifiera i Stockholms län. Områdena bedöms ha potential att möjliggöra för elektrifierade transporter av 70% av länets jord- och bergmassor till 2030.

Nycklar till effektiv kravhantering i framtiden: digitala verktyg och AI

Publicerad

Det går att skapa en mer systematisk kravhantering i byggbranschen! Den kraft som digitaliseringen innebär möjliggör övergången till mer systematisk kravhantering och övergången till än mer uttalade funktionskrav gör det nödvändigt.

Effektivare metod I-balksbro förlänger livslängd

Publicerad

Projektet beskriver och använder en metod där kombinationen av att ändra det statiska systemet och lägga till mer material används för att öka bärförmågan med avseende på utmattning och/eller den statiska bärförmågan; det förlänger en bros livslängd.

Hållbar hantering av byggavfall av brandklassade produkter

Publicerad

Intresse för återbruk av byggavfall, eller så kallat byggavfall, är stort; men processer, platser och funktionsanalys saknas. Detta projekt är inriktat på brandklassade produkter.

SmartCem uppvisar robust piezoresistivt beteende

Publicerad

SmartCem-kompositer uppvisar ett robust piezoresistivt beteende, reagerar på mekaniska påfrestningar, indikerar strukturella spänningar och töjningar. Koncentrationen av SmartCem materialet framträder som en avgörande faktor som styr känsligheten.

Nyvunnen kunskap om klimatförbättrad betong

Publicerad

Den klimatförbättrade betongen med sina receptspecifika materialparametrar har utvärderats i detta pragmatiska projekt. Projektresultatet visar jämförelser från gjutningar i verkligt projekt. Bra fakta för framtiden.

Varför kunskap om vatten är nyckeln till klimatförbättrad betong

Publicerad

Denna studie utforskar påverkan av SCMs (supplementary cementitious materials) och relaterade tillsatser på hydratiseringsprocessen hos cementbaserade material, vilket påverkar deras mikrostruktur och transportegenskaper.

För journalister och kommunikatörer Pressmaterial