Nyhet Så bygger vi anpassat för översvämning

Publicerad 12 juli 2023

Hur hanterar byggbranschen ett förändrat klimat? Hur beräknar vi till exempel för extrema skyfall och bygger anpassat för översvämningar? Ta del av resultat från projektet "Bygg översvämningsanpassat".

Översvämningsanpassat byggande är en komplex fråga. I Sverige saknar vi kunskap och tradition kring översvämningsanpassat byggande. Det är viktigt att hämta internationell kunskap för att utveckla detta teknikområde efter svenska förhållanden och byggnadsregler. Projektet Bygg översvämningsanpassat ger en handledning för översvämningsanpassat byggande. Projektet har finansierats genom SBUF. 

Du kan ta del av resultaten i projektets slutrapport. Du kan också höra Niklas Blomqvist, NCC berätta om lärdomar i Bygg kompetens – resiliens för en värld i förändring.

I filmen möter du dessutom projekten Klimatförändringars påverkan på säkerhet och funktion hos befintlig och framtida infrastruktur, Ivar Björnsson, Lunds tekniska högskola och Stadsträd – Synliggörande grön infrastruktur i stadsplaneringen
Greger Lindeberg, Geografiska informationsbyrån som finansierats av InfraSweden respektive Smart Built Environment. 

Läs slutrappoten för Bygg översvämningsanpassat

Film Bygg kompetens – resiliens för en värld i förändring