Nyhet Nominerad: Cirkulära tjänster som främjar återbruksmarknaden i installationsbranschen

Publicerad 08 mars 2024

"Det är lätt att man som aktör i branschen pekar på vad andra ska göra. Därför kom vi fram till att det är viktigt att i handlingsplanen tydliggöra vem som kan göra vad!", det säger Johanna Andersson IVL Svenska Miljöinstitutet och ger en sneak peek på vad handlingsplanen har att bjuda på.

Film Cirkulära tjänster som främjar återbruksmarknaden i installationsbranschen

Ansökande företag: Bravida
Projektledare: Johanna Andersson IVL Svenska Miljöinstitutet
Installationsbranschen behöver öka de cirkulära materialflödena för att skapa hållbara byggnader och installationer. Ett ökat återbruk i branschen kräver nya standarder och samarbeten med andra aktörer inom byggsektorn. Det visar handlingsplanen som presenteras i det här resultatet.

Mer om projektet Cirkulära tjänster som främjar återbruksmarknaden i installationsbranschen

Installationsbranschen behöver öka de cirkulära materialflödena för att skapa hållbara byggnader och installationer. Ett ökat återbruk i branschen kräver nya standarder och samarbeten med andra aktörer inom byggsektorn.

Årets innovation Läs mer om de nominerade projekten