Nyhet En säker arbetsmiljö för alla

Publicerad 01 aug. 2023

Hur vet du att din arbetsplats är en säker miljö för dig och dina kollegor? Trygghet handlar både om att undvika olyckor och att ge alla samma förutsättningar på arbetsplatsen. Ökad jämställdhet bidrar till branschens innovationsförmåga och ger nya arbetssätt. Lär känna resultaten från projektet "En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch" i film, podd och slutrapport!

Det finns mycket att vinna på att bli mer jämställd. Ökad jämställdhet bidrar till branschens innovationsförmåga och arbetssätt bland annat. Att kvinnor och unga dras till branschen är viktigt även för kompetensförsörjning.

ByggDialog, Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad och Chalmers har tagit fram en användbar färdplan för att förverkliga jämställdhetsarbete. Projektet har kartlagt vilka hinder och möjligheter som finns att bedriva effektivt jämställdhetsarbete på en byggarbetsplats och samtidigt nå underentreprenörer. De har också undersökt hur beställare kan kravställa effektivt för ökade jämställdhetsinsatser hos byggentreprenörer.

Du lär känna projektet "En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch" i filmen från Bygg kompetens – en säker arbetsmiljö för alla. I filmen berättar William Stensönes, Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad och Viktoria Sundquist, Chalmers om resultaten. Även Hanna Johansson, ByggDialog ingick i projektet. 

I samma film möter du Claes Henschel, NCC som lyfter resultat från projektet "Säker under byggkranen" och TACK - Tunnlar Automatisk spriCK Övervakning genom Maskininlärning med Andreas Sjölander. Vi får också en reflektion om vad betyder resultaten för sektorn med Maria Hernroth. 

Podd: Färdplan för jämställd byggprocess

Läs projektets slutrapport

Film Bygg kompetens – en säker arbetsmiljö för alla