Projekt 13784 Avslutat En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Färdplanen är en guide för entreprenörer och beställare i byggbranschen. Ett antal nyckelfaktorer och problem presenteras med förslag på aktiva åtgärder, inklusive inspirationsexempel och handlingsplan, för att arbeta mer jämställt inom företaget och på byggarbetsplatsen.

Projektansvarig
  • Bygg Dialog AB
Projektledare