Nyhet Och de nominerade till Årets innovation 2023 är...

Publicerad 27 feb. 2023

SBUF:s utskott och styrelse har gjort sitt val. Nu presenterar vi vilka projekt som nominerats till Årets innovation 2023. 

Anneli presenterar de nominerade 2023

Alla nominerade projekt som nomineras till Årets innovation är vinnare, utvalda bland 40 projektresultat från 2022. Förstapristagaren till utmärkelsen utses på eventet Årets innovation den 26 april på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Årets innovation 2023 – läs mer om nominerade projekt

Ny mätmetod för automatiserad kvalitetskontroll av våra vägar

Projektledare för det nominerade projektet är Nils Ryden, Peab. I projektgruppen ingår även Henrik Bjurström, Anders Gudmarsson och Josefin Starkhammar. 

Projektet "Implementering av seismiska ytvågsmätningar" är ett mycket gott utvecklingsarbete med modern utrustning för kontinuerlig mätning av styvhetsegenskaper i asfaltbeläggningar.

Det är ett branschutvecklande projekt, en bra rapport med beskrivning av verklig innovation inom området. Resultatet ger arbetssäkerhet och produktivitetsökning som dessutom minskar risken för trafikstörningar.

Läs mer om resultatet!

Lasta och lossa säkert

Projektledare för det nominerade projektet är Alexander Taljegård, Skanska.

Rapporten meddelar obehaglig statistik som visar att antal dödsfall vid lossning av gods är lika högt som det antal som omkommer i trafiken.

Projektet visar att det går att vidta åtgärder som att arbeta på ett standardiserat sätt med likartad miljö vid lossningsplatserna vilket påtagligt skulle förbättra säkerheten.

Läs mer om projektet!

BIP AI för VVS i tidiga skeden

Projektledare: Carl-Erik Brohn, Per Ström
Beställande företag: VRA

Projektets resultat är en ögonöppnare som visar möjlighet till att arbeta med ny teknik vid projektering och kalkylering med åtgärder för rätt struktur tidigt i projekten.

Arbetet med den här tekniken kan jämföras med hur en läkare arbetar med röntgen för att hantera ett benbrott. Doktor VVS kan nu med hjälp av metoden, när han får se hur det står till med potentiell rördragning (benbrottet), göra sin bedömning om hur rören kan dras.

Du kan redan idag gå in på www.bipkoder.se lämna och använd data.

Läs mer om resultatet!

Utmärkelsen Årets innovation

Årets innovation är Svenska Byggbranschens Utvecklingsfonds årliga utmärkelse som belönar bästa utvecklingsprojekten inom bygg-, installations-, och anläggningsområdet.

Projekten om nomineras till utmärkelsen möter SBUF:s mål, som är:

Långsiktig forskning – projekten baseras på tidigare och nya forskningsstudier
Hållbara företagsnära lösningar – vägledningar, checklistor, färdplaner
Forskningsrön – ny kunskap, innovationer
Konkret kunskap – implementerbara lösningar, prototyper, kompetensuppbyggnad som att finanseria doktorander

Läs mer om Årets innovation