Terese Lilliehorn

Terese Lilliehorn är kommunikatör för SBUF:s verksamhet. Här spanar hon om de trender som hon ser sommaren 2024.

Diskussionerna om AI har pågått intensivt under de senaste månaderna och oavsett vad vi tycker så påverkar den nya tekniken vårt sätt att kommunicera. AI ger oss nya möjligheter till kunskapsutbyte på fler språk. I kommunikationen vill vi också visa på värdet med det byggda, gärna genom verkliga människor som rör sig i sin arbetsmiljö. 

Trendspaning Kommunicera verklighet med AI-stöd

Det har tidigare varit svårt att hålla webbplatser uppdaterade på mer än ett språk. Det har kostat tid och pengar att översätta texter och filmer. AI-verktygen är nu både snabba och smarta och kan översätta texter och tal till i princip vilket språk som helst. Den kulturella text-kontexten haltar ännu, och det behövs handpåläggning för att essensen i budskapen ska bli rätt. Men det är troligen en tidsfråga innan verktygen får till även dessa finesser.

Mer tillgänglighet på fler språk
Nu kan information om verksamhet, projektresultat och säljargument nå personer som inte kan svenska, inom och utanför landet. Det blir extra viktigt för en bransch där många doktorander och studenter har andra förstaspråk. Det hjälper oss också att rekrytera internationellt och det är viktigt för de företag som vill bredda sin marknad. Utvecklingen innebär att den som vill söka projektmedel i SBUF får tillgång till material från fler språkområden. Rapporter och projektbeskrivningar kan lätt översättas och ge underlag till kunskapsöversikter och det går att bygga vidare på resultat från fler delar av världen. Det samma gäller spridningen av de resultat som kommer fram genom SBUF, dessa kan nu nå ut mycket längre.

AI kan ge film och byggd framtid en dimension till
Det har blivit lättare och billigare att göra film. Det finns mer rörligt material att köpa in via bildbyråer och kostnaderna sjunker. Det märks hos sektorns större aktörer, och kommer förmodligen sprida sig ännu mer till de mindre. Där det tidigare fanns stilla banners finns nu rörliga stämningsfilmer, ofta med pålagda värdeord som kopplar till hållbarhetsmålen. Många bilder på natur och infrastruktur är filmade uppifrån luften med drönare, en teknik som också blivit billigare.

Vi producerar också mer filmat material för SBUF. Vi intervjuar projektledare för att sprida resultat och vi intervjuar de nominerade i Årets innovation. Det är troligt att vi också får in fler filmade demos, tutorials och levande bilder med projektresultaten som komplement till rapporter från våra projektledare.

Även för bild- och film finns nu möjlighet genom AI att ge realistiska visioner av det som ännu inte byggts, eller byggts om. Vi kan också ge liv åt annars stela studiobilder genom att placera personer i en miljö där de inte alls varit. I takt med att tekniken blir bättre blir det allt svårare att avgöra vilken bild som är verklig, och var AI-verktygen har hjälpt till. På gott och ont. Troligen blir vi därför ålagda att vara mer noga med att ange källan till bild och film för att visa om den är verklig eller konstruerad. Upphovsrätten får där också en extra tyngd.

Det finns redan en hel del som använder AI-teknik bland projekten i SBUF. Det blir intressant att se om det också kommer synas i hur projekten vill sprida sina resultat. Det blir viktigt både för kansliet och för projektledare att ha ännu mer koll på vem som äger rättigheter till bilder och filmer och om ursprunget är riktigt. 

Berättarens styrka om vart resultatet leder
Samtidigt, och kanske stärkt av behovet av att veta vad som är verkligt, fortsätter trenden med att visa upp riktiga människor i sina yrkesroller. På webbplatser och i sociala medier får vi se och höra personer på arbetsplatser berätta om sitt jobb. I de flesta, och bästa, fall är intervjuerna textade, så att det är möjligt att titta i offentliga miljöer utan ljud. Textningen blir snart en självklarhet med hjälp av AI-stöd, och med de nya kraven om tillgänglighet på webben.

Vi tycker också att det är viktigt att visa upp värdet av det riktiga livet, vad resultat leder till och hur det utvecklar byggbranschen i praktiken. Det fortsätter vi med, samtidig som vi nyttjar den moderna tekniken!

/Terese Lilliehorn, kommunikatör, SBUF