Linda Cusumano

Linda Cusumano Hur utvecklar AI-hypen byggbranschens framtida arbete?

Linda Cusumano är industridoktorand med finansiering genom SBUF. Här berättar hon om möjligheterna med AI och språkmodeller i byggbranschen.

Linda Cusumano Hur utvecklar AI-hypen byggbranschens framtida arbete?

Data och produktionsstyrd projektering med hjälp av artificiell intelligens

Linda Cusumano är industridoktorand med finansiering genom SBUF. Här berättar hon om hur AI i kombination med språkmodeller och andra tekniker kan stödja byggbranschens arbete framåt. 

"Vi använder mycket förkortningar i byggbranschen som gör det svårt för AI att analysera våra data. Samtidigt tränar vi AI på vårt språk genom att använda modellerna. Vi kan kombinera flera olika AI-tekniker och hitta många nya användningsområden", säger Linda Cusumano, NCC och Chalmers.

LICENTIATUPPSATS, PROJEKT 13949 Data-driven and Production-oriented Tendering Design using Artificial Intelligence

Läs Linda Cusumanos licentiatuppsats. Hon undersöker en metod för en mer systematisk kravhantering som används framgångsfullt inom andra branscher är ”System Engineering”, där en viktig del av processen är kravnedbrytning och koppling mellan krav och lämplig verifiering och validering.

LIC.DOKTOR, PROJEKT 14283 Data och produktionsstyrd projektering med hjälp av artificiell intelligens

I projektets fortsättning, perioden lic-doktor, är fokus anbudsarbetet ur ett entreprenörsperspektiv med mål att systematisera och automatisera beställarens kravställande och framtagandet av information om anbudsalternativ för att entreprenören ska kunna ta välinformerade beslut.