Projekt 14130 Pågående Hybrid CSA-OPC cement för hållbar sprutbetong och gjuten insitubetong

Projekttid

Sammanfattning

Portlandcement (OPC) är ett utmärkt och välkänt bindemedel men samtidigt har OPC ett ganska högt CO2-fotavtryck, vilket påverkar negativt betongens hållbarhet. CO2 emissionen i samband med produktionen kan minskas genom tillämpning av modern klinkerframställning. CO2-avtrycket kan minskas genom en partiell ersättning av OPC med sekundära bindemedel (SCMs) eller andra ekobindemedel. Det nuvarande doktorandprojektansökan är en fortsättning på två nyligen avslutade förstudieprojekt finansierade av SBUF Nr ID: 13863 "HYBRID (OPC+CSA/BCSA) CEMENT FÖR HÅLLBAR BETONG? – UTÖKAD FÖRSTUDIE OCH TESTNING" och BeFo nr 428 "Calcium Sulphoaluminate Cements (CSA) för hållbar shotcreting – förstudie". Resultaten bekräftade att betong som innehåller 20-40 wt.% av CSA cement har upp till 28% lägre CO2 fotavtryck, jämförbart pris, snabb härdning, snabbare initial hållfasthetsutveckling, avsevärt minskad krympning och kortare härdningstid. Litteraturstudierna visade också en förbättrad beständighet vid vissa exponeringar. Flera områden kräver dock ytterligare undersökningar.

Syftet med detta doktorandprojekt är att undersöka dessa områden och att utföra fullskaliga tester. Projektets produktion bör möjliggöra användning av CSA-OPC i Sverige

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare
Relaterade projekt