Projekt 11580 Avslutat Utvärdering av mekaniska egenskaper hos obundet material (Etapp 1)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att bestämma obundna materials resilientmodul (MR) och förmåga att stå emot permanenta deformationer genom att använda triaxialtestning. Modulerna kan användas vid analytisk (mekanistisk) dimensionering av vägkonstruktioner och även underlätta rangordningen av olika typer av material vilket är viktigt då alternativa material används i exempelvis sidoanbud. Samarbete med LTH.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB, Teknik – Väg och Asfalt
Projektledare
Relaterade projekt