Projekt 11169 Avslutat Mekaniska egenskaper hos krossad asfalt och bergkross till obundna överbyggnadsmaterial

Projekttid

Sammanfattning

Har studerat samband mellan fältmetoder som platt- och fallviktsprovning och resultat från långtidsprovningar i laboratoriemiljö. Samarbete med LTH.

Redovisningen utgörs av rapporten "Långtidsegenskaper hos friktionsmaterial och krossad asfalt", Ebrahim Parhamifar, Vägbyggnad, LTH 2004 (26 sid).

Projektansvarig
  • Skanska Anläggning AB
Projektledare
Relaterade projekt