Projekt 11848 Avslutat Sprängskadezonsutbredning och teoretisk sprängskadezon

Projekttid

Sammanfattning

Syftet var att undersöka vanliga bergarter i 5 - 8 täkter med moderna metoder som ultrasoniska mätningar av p- och s-våg för att fastställa bergets sprängskadekänslighet. Variationen i bergmaterialet skall innefatta sega till spröda bergarter med varierande kornstorlek. Genomfördes som examensarbete vid Chalmers. Samfinansierades med Vägverket.

Slutredovisningen utgörs av examensarbetet "Sprängskadezonsutbredning och teoretisk sprängskadezon. En studie av fem bergtäkter i Västra Götalands län", Josefin Rubinsson och Johanna Rönner, Chalmers (69 sidor, bilagor och CD-skiva).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt