Projekt 11402 Avslutat Fuktvariationers påverkan på förband i träkonstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Växjö Universitet som syftade till att skapa bättre förståelse för hur konstruktionselement av trä fungerar under inverkan av fuktbelastning, hur detta påverkar den omgivande konstruktionen samt att utveckla rekommendationer för hur förband i träkonstruktioner skall dimensioneras och utformas för att ge fullgod säkerhet. Omfattade litteraturstudier, försök i laboratorium och FE-analyser.

Resultatet redovisas i licentiatuppsatsen "Steel-to-Timber Dowel Joints - influence of moisture induced stresses", Johan Sjödin, Växjö Unversitet.

Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare
Relaterade projekt