Projekt 11879 Avslutat Fuktvariationers påverkan på förband i träkonstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Växjö Universitet. Syftet med projektet var att skapa bättre förståelse för hur konstruktionselement av trä fungerar under inverkan av fuktbelastning, hur detta påverkar den omgivande konstruktionen samt att utveckla rekommendationer för hur förband i träkonstruktioner skall dimensioneras och utformas för att ge fullgod säkerhet.

Studien visade att träförband i större limträkonstruktioner kan påverkas negativt av fuktvariationer. De experimentella samt numeriska resultat som har gjorts har visats sig vara väldigt intressanta. För de förband som har utsatts för realistiska fuktvariationer har en försämrad lastkapacitet kunnat noteras som även förklarats med hjälp av numeriska beräkningar. I praktisk synvinkel kan detta innebära att befintliga limträkonstruktioner kan vara underdimensionerande.

projektet har bland annat tagit fram med rekommendationer på hur fuktinverkan för träförband skall minimeras och/eller beaktas under främst projekteringsstadiet.

projektet omfattade litteraturstudier, försök i laboratorium och FE-analyser.

Slutredovisningen utgörs av doktorsavhandlingen "Strength and Moisture Apects of Steel-Timber Dowel Joints in Glulam Structures - An Experimental and Numerical Study", Johan Sjödin, Växjö Universitet (42 sidor och bilagor).

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt