Projekt 13928 Avslutat Ekobetong i brand - säkert eller farligt?

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Normalbetongensformbildning vid brandexponering är relativt väl studerad, till skillnad från ekobindemedel. Syftet med detta projekt är att bestämma vilka ekobindemedel som är bättre, jämförbara eller sämre i jämförelse med ren Portlandcement. Fokus ligger på bindemedel och andra faktorer relaterade till betongblandningens design eller testning/exponering är av sekundär betydelse.

I detta projekt testades 25 olika bindemedelskombinationer och närmare 500
testkuber. Blandningsdesignen och testproceduren var alltid densamma. Betong som
innehåller upp till 90 vikt-% BFS presterade bra i temperaturer upp till 800oC jämfört
med normala betongar som endast innehöll Portlandcement. Men större mängder
accelerator visade blandade resultat. Några av blandningarna fungerade bra, medan
andra visade explosiv försämring. På samma sätt har belite-CSA-cementetd
varierande inflytande. Alla tester hittills utfördes under laboratorieförhållanden utan
exponering för den faktiska branden. Sådana tester planeras att genomföras i den
andra delen av doktorandprojektet. Projektet genomfördes vid LTU i samarbete med
Skanska och flera andra industriella partners gentemot referensgruppen.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare
Relaterade projekt