Projekt 14247 Pågående Ekobetong i brand - del 2

Projekttid

Sammanfattning

Eco-betong kan produceras genom att delvis ersätta Portlandcement med sekundäracementbaserade material. En annan lösning är att använda enlternatives, såsom geopolymerer eller kalciumsulfoaluminatcement. Någon av dessa lösningar sänker CO2-fotavtrycket men kan försämramekaniska egenskaper, hållbarhet eller orsaka tekniska problem. Projektet fokuserar på attundersöka prestanda hos ekobetong vid exponering för mycket höga temperaturer och brand.Tillvägagångssättet är att jämföra Eco binders med Portlandcement och att skapa vetenskapligkunskap som underlättar fullskalig certifierad testning av auktoriserade svenska nationellalaboratorier. Detestresultat som hittills erhållits visade att ekobetong som innehåller masugnsslaggfungerade bra. Effekter av kemiska tillsatser och kalciumsulfoaluminatcement behöver dockundersökas ytterligare i projektets andra del. Andra tester kommer att inkludera en faktiskexponering för brand av några utvalda betongar baserade på Eco-bindemedel. Projektet är ettsamarbete mellan LTU, Skanska AB och flera andra industriella partners som stödjer projektetgenom referensgrupp.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt