Projekt 13579 Avslutat Kontroll av markstabilisering med optisk fiber

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Mål för projektet är att undersöka om akustiska mätningar med optisk fiber framgångsrikt kan tillämpas för kontroll av markstabilisering. Resultaten visar att signalen från fiberoptik är direkt jämförbar med traditionella akustiska (seismiska) mätningar med accelerometer eller geofon. Resultaten visar att dagens teknik för fiberoptiska sensorer motsvarar en spatial upplösning som motsvarar konventionell mätning med 2 m sensoravstånd. DAS är för närvarande under utveckling och man kan förvänta sig att den spatiala upplösningen snart kan komma att bli bättre (kortare sensoravstånd).

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare