Artikel Kontroll av markstabilisering med optisk fiber

Publicerad

Signalen från fiberoptik är jämförbar med traditionella akustiska mätningar med accelerometer eller geofon.

Markstabilisering blir allt vanligare för exploatering av områden. Det finns ett behov av bättre kontrollmetoder för kvalitetssäkring. Kontrollen kan delas upp i två steg, där det första ska ske i omedelbar anslutning till inblandning av bindemedel för att kontrollera om man lyckats behandla hela den avsedda volymen, eller om det finns zoner som behöver komplettering.

Det andra steget har fokus på kontroll av hållfasthetstillväxten, och kan inte göras förrän tillräcklig härdning har skett. Det här projektet som initierats av Peab Anläggning AB har haft fokus på det andra steget och baseras på seismiska metoder med optisk fiber (DAS) som sensorkabel.

Resultaten visar att signalen från fiberoptik är direkt jämförbar med traditionella akustiska (seismiska) mätningar med accelerometer eller geofon.

Dagens teknik för fiberoptiska sensorer motsvarar en spatial upplösning som motsvarar konventionell mätning med 2 m sensoravstånd. DAS är för närvarande under utveckling och man kan förvänta sig att den spatiala upplösningen snart kan komma att bli bättre (kortare sensoravstånd). 


Kontakt