Projekt 13957 Avslutat Anvisningar för temporära schaktslänter

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

I denna rapport redovisas anvisningar för geotekniska undersökningar, utredningar, beräkningar och kontroller som är avsedda för att dimensionera temporära schaktslänter. Rapporten utgör en fördjupningsbilaga till SGI:s Vägledning Anvisningar för släntstabilietsutredningar.

Genom de kompletterande anvisningarna i fördjupningsbilagan ökas kunskapen och förståelsen i branschen för de problemställningar som kan uppkomma vid utförande av temporära slänter. Dimensioneringsarbetet av schakten blir därmed mindre beroende av personliga erfarenheter och ekonomiska ramar.

Rapporten är uppbyggd i fem delkapitel och behandlar respektive delämnen:
• Kapitel 1: Inledning
• Kapitel 2: Geometrier och belastningar
• Kapitel 3: Grundvatten och portryck
• Kapitel 4: Schaktmetoder och förstärkningar
• Kapitel 5: Kontroll och övervakning.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt