Projekt 14125 Pågående Ökad polering av vägbeläggningar - vilket stenmaterial skall väljas?

Projekttid

Sammanfattning

För att åstadkomma hög trafiksäkerhet är god friktion mellan däck och vägbeläggning fundamentalt. I Sverige har man i stället sett att dubbdäckstrafiken vintertid ruggar upp beläggningens yta tillräckligt för att klara av en viss poleringseffekt under sommarmånaderna. Detta samspel mellan uppruggande dubbdäck och polerande dubbfria däck där friktionen legat över gränsvärdet 0,5 under hela året, verkar satt ur spel. I ett avslutat SBUF/BVFF projekt (förstudie) har ett antal möjliga faktorer identifierats vilka bidrar till att den uppruggade effekten från dubbdäck som erhållits vintertid tidigare verkar ha minskat. Vid nyligen utförda försök vid VTI (provvägsmaskin), noterades att dubbutstick, från ett modernt dubbdäck, minskade från 1.2  0.2 mm under testningen, vilket inte har noterats tidigare.

Orsaken till detta är inte känt men kan bero på nya däckkrav som infördes för ett par år sedan (färre och mindre aggressiva dubbar i enlighet med overrun test).Föreslaget projekt kommer att samla in tillgängliga data om fördelningen mellan friktionsdäck samt ny generation av dubbdäck, antal fordon, andel tung trafik, nya gummiblandningar i däck, antal och typ av dubb, mm.

I dagsläget saknas kunskap om varför en accelererande polering har identifierats. Vidare saknas metod för att utvärdera poleringsegenskaper. Det är därför väsentligt att kunskap inom detta område byggs upp.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt