Projekt 13529 Avslutat Digitaliserat platsgjutet anläggningsbyggande

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Den aktuella studien indikerade att förutsägelse och övervakning av formtryck vid användning av platsgjuten självkompakterande (SKB) betong är ett område med uppenbara brister. De viktigaste resultaten från denna studie kan sammanfattas som:
• Formar för SKB är vanligtvis dimensionerade utifrån antaganden om ett fullt hydrostatiskt tryck,
medan de nuvarande projektresultaten visade att det faktiska trycket är lägre
• Några av dimensioneringsmodellerna överskattar formtrycket vilket leder till ökade kostnader
• Några av dimensioneringsmodellerna underskattar trycket vilket leder till säkerhetsrisker
• Det saknas studier med fokus på formtryck för ekologisk SKB
• Det finns ett behov för utveckling av ett bättre mätsystem för direktmätning av formtryck för SKB. Nuvarande system kräver en öppning i formen och formvänligare system behövs därför.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt