Projekt 14211 Pågående Digitaliserat platsgjutet anläggningsbyggande. Formtryck av ekologisk SKB

Projekttid

Sammanfattning

Betong är det viktigaste och mest använda materialet i det moderna byggandet, inkluderande bostäder, anläggningar och industriella byggnader. Graden av industrialisering är redan mycket hög, och digitalisering kan ta denna till en ännu högre nivå. Det välkända höga CO2-fotavtrycket för Portlandcement-baserad betong har resulterat i en snabb utveckling av betonger där användning av tillsatsmaterial (flygaska, slagg m m dvs SCM), ökar. Betongerna har många benämningar, inte minst vid marknadsföring, här kallas de ekobetonger.

Betongerna bidrar till många fördelar ur en hållbarhetssynpunkt, men innebar samtidigt att byggandet kan bli mer komplicerat, det vill säga blandning, gjutning och härdning av betongen. Därför måste flera områden studeras innan industrialiseringen och digitaliseringen kan genomföras på ett säkert och effektivt sätt.

Aktuellt projektet har att föra utvecklingen mot ökad hållbarhet och är nästa steg i en nyligen färdigställd första del av en doktorandstudie vid LTU finansierad av SBUF som fokuserade bl a på mätningar av formtrycket för självkompakterad betong, SKB. Syftet är att förbättra den framtagna formtrycksövervakningsmetoden och utveckla prediktionsmodeller för formtrycket. Dessa kan sedan användas för planering och genomförande av platsgjutningen med särskild tonvikt på ekobetong som innehåller betydande mängder SCM. Projektet är ett samarbete mellan LTU och NCC AB.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
Relaterade projekt