Projekt 14189 Pågående Ökad trafiksäkerhet genom automatiserad trafikinformation

Projekttid

Sammanfattning

Detta trafiksäkerhetsprojekt syftar till att demonstrera möjligheterna till, och hur kravställning skall se ut, för automatiserad inrapportering av påverkanstyp samt position avseende pågående vägarbeten (de vägarbeten som avses är de som har direkt trafik- eller arbetsmiljöpåverkan).

Detta kan leda till tillförlitlig trafikinformation och som därmed även kan vidareförmedlas som varningsmeddelande till annalkande trafik. Huvudsakliga målet är att demonstrera att tillgång till tillförlitlig trafikinformation i realtid minskar olycksrisken i samband med vägarbeten och projektdeltagarna är Svevia, BM System, av Svevia utsedd IT-partner och Movea/LTH. Projektet kommer utifrån insamling av befintlig trafikdata från driftentreprenörerna utefter de huvudsakliga transportkorridorerna mellan Malmö, Göteborg och Stockholm utveckla och demonstrera ett system för automatisk insamling av data. Vidare ska projektet undersöka hastigheter och risker förbi dagens vägarbetsplatser genom loggade radarmätningar för att kunna bedöma vad hastighetsreducerande åtgärder/teknisk fartspärr/geofencing kan ge för möjligheter.Leveransen är demo av fungerande systemlösning, tillhörande kravställning och implementeringsplan.

Tillsammans med Trafikverket avser projektet även att genomföra en förstudie för implementering av uppkopplade vägarbeten i FIFA, alternativt andra mottagande system.Projektet är fortsättningen på SBUF-projekt nr 14095 "Road Work Warning baserad på MIP-data"

Projektansvarig
  • Svevia AB
Projektledare