Projekt 12421 Avslutat Slöserier i renovering av miljonprogrammet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Webbplats

Sammanfattning

För att kunna mäta hur framgångsrik effektiviseringen av byggandet är behöver vi veta hur effektiva vi är idag. Effektiviteten vid nyproduktion är relativt väl känd men för renoveringar är sådan kunskap inte dokumenterad.
Detta projekt syftade därför till att utreda hur stor andel av arbetet i renoveringsprojekt som är värdeskapande. Syftet var också att kunna identifiera "slöserier", utreda om det går att mäta deras omfattning och vilka av dem som industriellt tänkande har förutsättningar att minimera. Arbetet genomfördes som fallstudier av verkliga renoveringsprojekt. Projektet genomfördes av NCC Construction Sverige AB i samarbete med Luleå Tekniska Universitet.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Slöserier i renovering av miljonprogrammet", Dan Engström, NCC (22 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt