Projekt 11903 Avslutat SafetyCabin Etapp 2

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

För att öka "tillgänglighet" till skyddshjälpmedel på byggplatser har i en förstudie, gemensamt med olika marknadsaktörer, tagits fram grunderna för ett nytt enhetligt distributions- och hanteringssystem.
Förstudien visade att ett verkligt kommersiellt behov finns och att det framtagna konceptet bör utvecklas och "produktifieras" vidare. I etapp 2 vidareutvecklades, testades och utvärderades produkten i skarpt läge på ett antal utvalda arbetsplatser. Efter avslutat projekt skall konceptet omgående kommersialiseras.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "SafetyCabin - ett säkert system för byggmiljö", Mikael Hellsten, Bo Hedén et al (30 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt