Projekt 11549 Avslutat Safety Cabin

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utveckla ett system för hantering av personlig skyddsutrustning avsett för byggarbetsplatser. Systemet innefattar såväl en förvaringsmodul (SafetyCabin) som de tjänster som krävs för att tillhandahålla och underhålla modulen efter önskad servicenivå och de behov man har. Utvecklingen sker gemensamt med signifikanta aktörer från branschen. Utfördes i samarbete med Högskolan i Mälardalen.

Arbetet har redovisats i rapporten Safety Cabin ett säkert system för byggmiljö, etapp 1, behovsundersökning och idéutveckling, E Roland Andersson (10 sid).

Projektansvarig
  • Anders Evensson
Projektledare
Relaterade projekt