Projekt 14067 Avslutat Mottagningskontroll av obundna vägmaterial

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet syftar till att ta fram ett system för mottagningskontroll av bergmaterialprodukter för anläggningsprojekt. Mottagningskontrollen ska accepteras av leverantören av produkten och mottagaren samt vara branschgemensam.

Utifrån resultaten och analyserna utförda i detta projekt kan följande slutsatser dras
från projektet:
• Det är möjligt att utföra mottagningskontroll på en leverans på ett
representativt sätt.
• Mottagningskontroll kan utföras på en hög som tippats vid leveransen och
homgeniserats och skalats av.
• Mottagningskontroll kan även utföras på en utlagd hög om materialet
homogeniserats innan och läggs ut genom att försiktigt strössla ut materialet
med så låg rörelseenergi som möjligt.
• Homogenisering av materialet är avgörande för att kunna ta ut representativa
prover på ett säkert sätt.
• Att skapa provhögar genom att först tippa i högar som sedan dras ut skapar
separationer i materialet.
• Förslagen metodik önskas tas upp som branschgemensam metod av SBMI
eller TRV

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt