Projekt 13008 Avslutat Utveckling av simuleringsförmåga och avancerade processmodeller för bergmaterial-, malm- och mineralproduktion

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid Chalmers. Projektet tillhör MinBaS Innovation programområde och ansluter till Strategiska Agendan MinBaS Innovation.

För att kunna åstadkomma förbättringar i produktion av bergmaterial, malmer och mineral pågår sedan 1993 modellering och simulering av krossar, siktar och annan kringliggande processutrustning. Sedan 2010 har förmågan att kunna simulera tidsdynamiskt (till stillnad mot steady-state) byggts upp. Detta innebär att simuleringen på ett mycket mer realistiskt sätt än tidigare kan efterlikna hur krossanläggningar faktiskt fungerar och används, vilket öppnar upp för en mängd förbättringsmöjligheter, inklusive operatörsträning, simulering av styrsystem och processförbättringar på anläggningsnivå. Samtidigt har forskningen kring Diskreta Element Metoden (DEM) möjliggjort att i detalj kunna simulera hur partiklar flödar och beter sig vilket gör att en förståelse för hur maskinerna fungerar i detalj kan skapas.

I projektet ”Utveckling av simuleringsförmåga och avancerade processmodeller för bergmaterial-, malm- och mineralproduktion (USAP)” har dessa både simuleringsmetoder kombinerats.

Resultatet är att möjligheten för företagen att simulera sina processer har stärkts. Företagen kan logga in och simulera sina respektive anläggningar, men använder ännu inte projektresultaten i sin kontinuerliga verksamhet. Särskilt LCA-modulen (tilläggsprojekt) blev uppmärksammad och efter det har det nu skapats flera fortsättningsprojekt, stödda av SBUF och VINNOVA. Det är troligen dessa som kommer driva den här digitaliseringen inom bergmaterialindustrin i Sverige. Varje år under projektets gång har en operatörsträning genomförts som en del av Sveriges Bergmaterialindustris (SBMI) kurs Produktion I. Deltagare, oftast operatörer, arbetsledare och nya platschefer har då själva fått prova på att styra in anläggning och kunna se saker som inte går att mäta/övervaka i realtid i verkliga processer idag

Slutredovisningen utgörs av seniorforskningsrapporten "Utveckling av simuleringsförmåga och avancerade processmodeller för bergmaterial-, malm- och mineralproduktion", Ali Davoodi, Simon Grunditz, Anton Hjalmarsson, Gauti Asbjörnsson, Erik Hulthén och Magnus Evertsson, samtliga Chalmers (24 sidor).

Projektansvarig
  • NCC Roads AB
Projektledare
Relaterade projekt