Projekt 11491 Avslutat Armering av plattbärlagsskarv. Etapp II

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Projektet har klarlagt plattbärlagsskarvars verkningssätt vid några olika utformningar genom detaljförsök på gjutfog mellan plattbärlag och pågjutning, fullskaleförsök på plattbärlagsskarvar och analys av försöksresultaten. Har utförts i samarbete med Chalmers och samfinansierats med Plattbärlagsgruppen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten Joints in lattice girder structures Karin Lundgren, Johan Helgesson, Rasmus Sylvén, Chalmers (80 sid).

Projektansvarig
  • Färdig Betong AB
Projektledare
Relaterade projekt