Projekt 11834 Avslutat Armering av plattbärlagsskarv - Etapp 3

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Syftet var att utarbeta dimensioneringsanvisningar för rationell armering av plattbärlagsskarvar samt att utreda vilka krav som skall ställas på gjutfogen för att plattbärlagsskarven skall räknas som bärande. Projektet omfattade laboratorieförsök och arbete med att utarbeta dimensioneringsanvisningar för hur skarven och skarvarmering bör utformas, samt nödvändiga krav och rekommendationer på plattbärlagets ytstruktur vid pågjutning.

Samfinansiering med Plattbärlagsgruppen och Fundia.

Slutredovisningen utgörs av FoU-Väst rapport 0801 "Armering av plattbärlagsskarv. Sammanfattning och dimensioneringsavnvisningar", Mathias Flansbjer, Tomas Kutti, Ingemar Löfgren och Kristofer Samuelsson (51 sidor).


Projektansvarig
  • AB Färdig Betong
Projektledare
Relaterade projekt