Projekt 11328 Avslutat Utbyggd botrygghet

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Projektets övergripande syfte var att ge boende ökad trygghet och säkerhet med bibehållen gestaltning och trevnad i sin stadsdel. Projektet omfattade en uppföljning och revidering av den handbok, Bo Tryggt 01, som bygg- och bostadsföretag i Stockholm, KTH och Chalmers tidigare utvecklat tillsammans med Polismyndigheten i Stockholm läns Forsknings- och Utvecklingsenhet.

Resultatet är en webb-baserad handbok.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt