Projekt 11256 Avslutat Arkitektur och Bärverk

Projekttid

Sammanfattning

Syftet med projektet var att färdigställa en bok som knyter samman teknik och arkitektur, i syfte att entreprenörerna skall ges möjlighet att utnyttja arkitekturens konkurrensfördelar samt att minska konflikterna mellan yrkesgrupper i byggbranschen. Samfinansiering med Formas.
Resultatet är boken Arkitektur & bärverk (204 s), Dan Engström med flera.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt