Projekt 11574 Avslutat Arkitekturens konstruktioner

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Målet med projektet var att utarbeta en text som beskriver formmässiga möjligheter med konstruktioners funktion och som skall ge yrkesverksamma arkitekter och arkitektstudenter bättre möjligheter att arbeta med designinnehållet i bärverk och tekniska detaljer. Texten skrevs på engelska och svenska. Samarbete med Universitetet i Madrid.

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt