Projekt 12725 Avslutat Oförstörande produktionskontroll av bakfyllnad i tunnlar av prefabricerade tunnelelement

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Inom detta projekt har vi utvecklat en ny metod för oförstörande kvalitetskontroll av
betongtunnlar. Metoden kan användas för produktionskontroll av bakfyllnadsmaterialet i tunnlar
som byggs med prefabricerade tunnelelement (liner) i kombination med en tunnelborrmaskin
(TBM). Bakfyllnadsmaterialet injekteras bakom b
Utvecklingen av den föreslagna oförstörande metoden började redan under produktionen av
Hallandsåstunneln i samarbete med Trafikverket. Metoden visade sig då ha potential att bidra till
en signifikant förbättring av kvalitetskontroll och kvalitetssäkring av tunnlar som byggs med
prefabricerade tunnelelement. Inom detta forskningsprojekt (SBUF 12725) har den nya metoden
kunnat studeras teoretiskt för att kunna kvantifiera osäkerheter och optimera signalbehandling
baserat på både teoretiska modelleringar och mätdata från Hallandsåstunneln samt laboratorium.

Övergången från förstörande till oförstörande provning möjliggör kvalitetsvärdering av en
mycket större yta av den totala tunnelarean till en lägre kostnad, vilket ökar säkerheten och
tillförlitligheten av den färdiga tunneln. Både tekniska, miljömässiga och ekonomiska risker kan
minskas vilket ger en ökad samhällsnytta. Den utvecklade metoden har vunnit internationellt
erkännande och används för närvarande också i Follo tunneln i Norge.

Projektansvarig
  • Skanska-Vinci HB
Projektledare