Projekt 10089 Avslutat IPACS - Förbättrad betongteknik för avancerade betongkonstruktioner, del 2 (7055)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Anknöt till Brite-EuRam-projektet Improved Production of Advanced Concrete Structures. Omfattade fördjupade studier av hur tvångssituationen ska bestämmas för en nygjuten betongkonstruktion, dels med hänsyn till motgjutna konstruktionsdelar och dels mot mark. Har utmynnat i rekommendationer om hur tvånget kan modelleras i olika tillämpningar (3D, 2D, 1D och handberäkningsmodeller) samt kvantifierade grader av tvång för ett antal specificerade fall.

Har rapporterats i licentiatuppsatsen "Estimation of Crack Risk in Early Age Concrete. Simplified Methods for Practical Use", 2000, Mårten Larson, LTU.

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
  • Mårten Larsson
Relaterade projekt