Projekt 11094 Avslutat Handberäkningsmetoder för praktiskt bruk - Verktyg för bedömning av sprickrisk i ung betong

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Forskning vid LTU inom industriprogrammet Väg-Bro-Tunnel. Syftade till att vidareutveckla och verifiera en handberäkningsmetod för bedömning av sprickrisk i hårdnande betongkonstruktioner. Baserades på en grundmodell som studerats i ett tidigare projekt. Samfinansiering med TFR.

Projektet redovisas i doktorsavhandlingen "Thermal Crack Estimation in Early Age Concrete, Models and Methods for Practical Application", Mårten Larson, LTU, samt en svensk sammanfattning Termisk sprickbedömning i ung betong, modeller och metoder för praktisk tillämpning (5 sid).

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare
  • Lennart Elfgren
Relaterade projekt