Projekt 11795 Avslutat Kvalitetshöjande åtgärder inom vägsektorn

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Omfattade medverkan av SVR i framtagning av examensarbeten för V-teknologer samt handledning, kvalitetsbedömning och presentation av de färdiga examensarbetena. Samfinansiering med Vägverket.

Slutredovisningen utgörs av PM "Kvalitetshöjande åtgärder inom vägsektorn", Ingemar Moström et al.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt