Projekt 10065 Avslutat Kvalitetshöjande åtgärder inom vägsektorn

Projekttid

Sammanfattning

Har omfattat medverkan av SVR i framtagning av examensarbeten för V-teknologer samt handledning, kvalitetsbedömning och presentation av de färdiga examensarbetena. Samfinansiering med Vägverket.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB,
Projektledare
Relaterade projekt